A+ A A-

Povodom Međunarodnog dana djeteta 20.novembra u Banja Luci održava  se festival Dječije stavralaštvo BiH.”Mali kompozitor” je jedini dječiji muzički festival u BiH koji ima uporište u zvaničnom nastavnom planu i programu za osnovnu školu, te je ujedno i jedini festival u kojem djeca učestvuju u svakoj njegovoj sferi-djeca komponuju, pišu tekstove, izvode kompozicije i jedini su žiri na festivalu.
Osnovni cilj festivala je afirmacija muzičkog i lterarnog stvaralaštva, podstaknuti kretaivnost kod djece i motivisati ih za daljnji rad.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga