A+ A A-

Preuzmite finansijske izvještaje u elektronskom obliku i upoznajte se sa poslovanjem Mikrofin osiguranja.

Izvještaj 2008

Izvještaj 2009

Izvještaj 2010

Izvještaj 2011

Izvještaj 2012

Izvještaj 2016

Izvještaj 2013

Izvještaj 2014

Izvještaj 2015

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga