A+ A A-

Ukoliko Vas pobliže interesuje problematika vezana za osiguranje, u mogućnosti ste skinuti tekstove o zakonima vezanim za osiguravajuća društva, kao i neke druge regulative.

pdf pdf pdf
Društva za osiguranje
Zakon o drustvima za osiguranje.
Posredovanje
Zakon o posredovanju u osiguranju.
Motorna vozila i ostalo
Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila
i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga