A+ A A-

Svi obrasci za prijavu šteta na jednom mjestu! Nemojte gubiti vrijeme – skinite obrazac, odštampajte ga i popunite. Time ubrzavate postupak vezan za nadoknadu štete koju ste pretrpili..

 

pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf pdf
Kasko Požar Lom stakla Provalna
krađa
Putničko
zdravstveno
Nezgoda
kolektivno
osiguranje
Prijava štete
iz osiguranja
otplate kredita
 Šteta
nanesena
životinjama
 Osnovno
osiguranje od
auto odgovornosti
 Lom mašina

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga