A+ A A-

Preuzmite u elektronskom obliku dokumente koji definišu naše poslovanje.

pdf pdf
Kodeks korporativnog upravljanja
Preuzmite Kodeks korporativnog upravljanja
Mikrofin osiguranja.

Pravilnik o postupanju društva u
vezi sa pritužbama

Preuzmite Pravilnik o postupanju društva u vezi sa pritužbama 

 

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga