A+ A A-

Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka je osnovano od strane MKD Mikrofin d.o.o. Banja Luka koje je i većinski akcionar.

Direktor društva Upravni odbor
Željko Pena, dipl.ek Radmila Bjeljac, mr.ecc-predsjednik,
  Sandra Lonco, dipl.ek,
  Aleksandar Kremenović, dipl.ek


Osnovni kapital Društva je 5.500.000 KM podijeljen na 55.000 akcija nominalne vrijednosti 100 KM.
Društvo, vodeći računa o upravljanju rizika, za svaku poslovnu godinu zaključuje ugovore o reosiguranju sa vodećim reosiguravajućim kućama iz regije.Želeći da omogućimo svojim osiguranicima što bržu i efikasniju uslugu ostvarili smo saradnju sa renomiranom svjetskom kućom Coris iz područja asistencije u zdravstvenom osiguranju i osiguranju pomoći na putu na području cijelog svijeta.U dosadašnjem radu postali smo značajan i pouzdan partner velikog broja finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini.

 
Misija

Misija Osiguravajućeg društva Mikrofin osiguranje a.d. je da obezbijedi vrhunske proizvode osiguranja imovine i lica za preduzeća, vanprivredne institucije, asocijacije i pojedince kroz vlastitu poslovnu mrežu kao i putem preduzeća za zastupanje u osiguranju i agenata prodaje sa kojima imamo ugovor, a koji dijele našu zajedničku poslovnu filozofiju.
Društvo se fokusira na kontrolisani rast, adekvatno preuzimanje rizika u osiguranje, kvalitetno reosiguranje, visokoprofitabilne plasmane, inovaciju proizvoda koji treba da obezbijede dodatnu sigurnost klijentima, upotrebu najnovijih tehnologija i najkvalitetniji servis za naše klijente.Društvo će učiniti sve da funkcioniše sa visokim stepenom efikasnosti. Uvešćemo nove proizvode i unaprijediti već postojeće, tamo gdje je to moguće.

Nastavićemo da razvijamo naš informacioni sistem i ulagaćemo u napredne tehnologije da bismo povećali efikasnost i što uspješnije vodili posao.Nastavićemo da razvijamo profesionalizam kod naših zaposlenih postavljajući nove zahtjeve u obrazovanju za svaku osobu u Društvu. Želimo da ostanemo i u budućnosti institucija koja je poznata jer posluje po principima istinitosti, iskrenosti, časti i etike.

Saradnju sa svojim postojećim i budućim poslovnim partnerima Mikrofin osiguranje a.d. zasniva na sljedećim principima:

• dugoročna saradnja uz obostrani interes,
• zajednički nastup na tržištu,
• poštovanje pravila struke, a kroz pužanje osiguravajuće zaštite kroz razne vidove osiguranja, sa velikom spremnošću da se izađe u susret specifičnim potrebama svakog osiguranika i da se uz konkurentnu cijenu (premiju osiguranja), pogodnosti u načinu plaćanja premije i brzu isplatu štete obezbjedi najkvalitetnije osiguravajuće pokriće.

U skladu s tim sprovodimo sljedeću strategiju:

• Usvajamo nove tehnologije, zapošljavamo i obrazujemo zaposlene za pružanje usluga najvišeg kvaliteta.
• Zaposlene podstičemo na timski rad, dajemo im ovlaštenja i tražimo odgovornost.
• Omogućavamo lični razvoj i gradimo sopstvenu svijest, u okruženju otvorene i poštene atmosfere i trajne sigurnosti.
• Podstičemo širenje poslovanja i jačanje povezanosti s klijentima s ciljem trajnog razvoja i stabilnog rasta.

Zadovoljstvo klijenata postižemo ponudom povoljnih proizvoda priređenih prema potrebama klijenata, stručnim i brzim rješavanjem odštetnih zahtjeva te unapređenjem usluga.
Očekivanja akcionara ostvarujemo saglasno principu dobrog privređivanja i poslovanja u skladu s propisima.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga