A+ A A-

autokasko

Šta se osigurava?
Predmet osiguranja u smislu ovih Uslova su sve vrste motornih vozila na kopnu, šinska vozila, radne mašine i njihovi sastavni dijelovi.

 
Kako se osiguranje može zaključiti?

Osiguranje može biti zaključeno kao:

a) potpuno kasko osiguranje,
b) djelimično kasko osiguranje,
c) dopunsko osiguranje.

 
Potpunim kasko osiguranjem vozila obuhvaćena je osiguravajuća zaštita od uništenja i oštećenja vozila, njegovih sastavnih delova i drugih delova koji su osigurani nastankom sljedećih rizika:

1. Saobraćajna nezgoda.
2. Oštećenja prouzrokovana iznenadnim termičkim ili hemijskim delovanjem spolja.
3. Pad ili udar nekog predmeta.
4. Požar.
5. Udar groma.
6. Eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije.
7. Oluje
8. Grada (tuče)
9. Snježne lavine, kao i pada snijega i leda na vozilo.
10. Pada vazdušne letjelice.
11. Manifestacija ili demonstracija.
12. Zemljotresa, ukoliko je seizmografski registrovan.
13. Zlonamjernih postupaka ili objesti trećih lica.
14. Oštećenja tapacirunga u vozilu prilikom pružanja pomoći licima povređenim u saobraćajnim nezgodama ili na drugi način.
15. Namjerno prouzrokovane štete na osiguranoj stvari radi sprječavanja veće štete, kao i mjere preduzete za smanjenje ili otklanjanje štete.
16. Poplave, bujice i visoke vode.
17. Potapanje vozila.

Djelimičnim kasko osiguranjem obuhvaćeni su rizici loma i oštećenja stakla na motornim vozilima.

 
Kao dopunsko osiguranje, mogu se zaključiti sljedeća osiguranja:

1. Krađe (provalne krađe, razbojničke krađe, razbojništva i prevare), osim za motocikle.
2. Krađa stakla na motornim vozilima, izuzev stakla na svjetlima i ogledalima.
3. Utaja od strane lica kome je vozilo povjereno.
4. Reklamni i drugi natpisi na vozilu.
5. Prtljag u autobusima.

 
Gdje važi osiguranje?

1. Potpuno kasko osiguranje važi u BiH i Evropi.

 
Kada se procjenjuje šteta i isplaćuje naknada?

Po prijemu prijave o nastalom osiguranom slučaju i stvaranju potrebnih uslova osiguravač je dužan da najkasnije u roku od tri dana pristupi
utvrđivanju i procjeni štete.Kada se dogodi osigurani slučaj Mikrofin Osiguranje je dužno da isplati naknadu u roku od 14 dana.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga