A+ A A-

imovina.png

Koje su opasnosti osigurane?
U okviru osiguranja imovine Mikrofin Osiguranje Vam nudi osiguranje od sledećih opasnosti:

1. Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti.
2. Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti.
3. Osiguranje od provalne krađe i razbojništva
4. Osiguranje stakla od loma

 
Ko može da zaključi ugovor?
Ugovor o osiguranju imovine može zaključiti svako lice koje ima interes da se ne dogodi osigurani slučaj, jer bi pretrpelo neki materijalni gubitak.

 
Šta je osigurano i koji su rizici?
Osiguranjem od požara i nekih drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita od sledećih rizika:

1) požara i udara groma,
2) eksplozije,
3) oluje,
4) grada (tuče),
5) udara sopstvenog motornog vozila, sopstvene pokretne radne mašine u osigurani građevinski objekat,
6) pada letjelice,
7) manifestacija i demonstracija.

Nastupanjem osiguranog slučaja osiguranjem su obuhvaćene:

1) štete od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari prouzrokovane prilikom spasavanja usled nastalog osiguranog slučaja,
2) štete zbog nestanka osigurane stvari prilikom nastanka osiguranog slučaja,
3) troškovi učinjeni povodom raščišćavanja i rušenja u vezi sa nastalim osiguranim slučajem na osiguranoj stvari,
4) Osiguravač je u obavezi da isplati naknadu za neposrednu štetu na osiguranoj stvari.

 
Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva pruža se osiguravajuća zaštita od rizika:

1) izvršenja ili pokušaja izvršenja provalne krađe i razbojništva,
2) obesti i vandalizma u toku izvršenja provalne krađe.

 
Ostvarenjem rizika pokrivene su štete nastale od:

1) odnošenja, uništenja ili oštećenja osiguranih stvari,
2) oštećenja građevinskog objekta i oštećenja ugrađenih delova, opreme i instalacija u građevinskom objektu u kome se nalaze osigurane stvari u visini troškova opravke.

 
Osiguranje mašina od loma i nekih drugih opasnosti

Osiguranjem mašina od loma i nekih drugih opasnosti pruža se osiguravajuća zaštita od oštećenja ili uništenja osigurane stvari usljed nezgode u pogonu, pod kojom se podrazumjevaju događaji koji nastaju nepredviđeno i iznenada u vezi sa korišćenjem osigurane stvari, kao i usljed nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica, pod kojim se ne podrazumjeva sam osiguranik kao i rukovodioci u preduzeću.

 
Osiguranjem stakla od loma predmet osiguranja mogu biti:

1) sve vrste stakla, svjetleći natpisi i reklame; slike, natpisi i ukrasi izrađeni na osiguranim staklima; ploče mermerne i od vještačkog kamena na stolovima, pultovima, regalima i sl.; porculanski umivaonici, klozetske šolje; ulična ogledala (za regulisanje saobraćaja); kulturni, istorijski i nadgrobni spomenici od kamena, betona i metala.
Uz svjetleće natpise i reklame osigurani su i nestakleni delovi i ramovi koji čine njihov sastavni deo.

2) Neonske i ostale svjetleće cijevi sa pripadajućim uređajima i bez njih.
Osiguranjem se pruža zaštita od uništenja ili oštećenja osiguranih stvari zbog ostvarenja bilo koje opasnosti (rizika) kojima su izložene osigurane stvari.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga