A+ A A-

OsiguranjeOdNezgode


Ako ste preduzetnik i zapošljavate radnike za obavljanje svoje djelatnosti neophodno je da osigurate zaposlene od posljedica nesretnog slučaja. Mikrofin Osiguranje ima pravo rješenje za Vas.

 
Šta je osigurano?

Kolektivno osiguranje radnika obuhvata osiguranje od posljedica:

1. gaženja, sudara, udara kakvim predmetom ili o kakav predmet,
2. udarca električne struje ili groma,
3. pada, okliznuća ili survavanja, davljenja ili utopljenja, gušenja ili ugušenja,
4. ranjavanja oružjem, eksplozivnim sredstvima ili raznim drugim predmetima,
5. uboda kakvim predmetom, udara ili ujeda životinje i uboda insekta,
6. trovanje hranom koje za posledicu ima smrt osiguranika,
7. infekcija povrede prouzrokovane nezgodom,
8. trovanje usled udisanja gasova ili otrovnih para,
9. opekotine,
10. prsnuće mišića, iščašenje, prsnuće zglobnih veza, prelom zdravih kostiju,
11. djelovanje svjetlosnih ili sunčevih zraka, temperature ili lošeg vremena,
12. djelovanje rendgenskih i radijumskih zraka.

 
Kolika je naknada u slučaju nastanka osiguranog slučaja?

Kada nastane nesrećni slučaj Mikrofin Osiguranje isplaćuje iznose utvrđene u ugovoru o osiguranju, i to:

1. osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usljed nesrećnog slučaja nastupila smrt osiguranika;
2. osiguranu sumu za slučaj invaliditeta, ako je usljed nesrećnog slučaja nastupio potpuni invaliditet;
3. procenat od osigurane sume koji odgovara procentu delimičnog invaliditeta, ako je usljed nesrećnog slučaja kod osiguranika nastupio djelimični invaliditet;
4. dnevnu naknadu ako je osiguranik usljed nesrećnog slučaja bio privremeno nesposoban za rad, odnosno za vršenje svog redovnog zanimanja;
5. naknadu troškova lečenja.

 
Kada će osigurana suma biti isplaćena?

Mikrofin Osiguranje je dužno da isplati osiguranu sumu, odnosno odgovarajući procenat osigurane sume ili ugovorenu dnevnu naknadu osiguraniku, odnosno korisniku osiguranja, u roku od 14 dana računajući od dana kada je osiguravač utvrdio svoju obavezu i njenu visinu.

 
Ko je korisnik osiguranja?

Korisnik za slučaj smrti osiguranika određuje se u polisi osiguranja.

Ako u polisi nije drugačije ili nije ništa predviđeno, korisnicima osiguranja za slučaj osiguranikove smrti smatraju se:

1. osiguranikova djeca i bračni drug na jednake dijelove, a ako djeca nisu u životu njihovi potomci po pravu predstavljanja,
2. ako nema djece ni njihovih potomaka, bračni drug na jednu polovinu a roditelji na drugu,
3. ako nema ni bračnog druga, samo roditelji,
4. ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali zakonski nasljednici na osnovu sudske odluke.

U slučaju invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad i troškova liječenja, korisnik je sam osiguranik.

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga