A+ A A-

PutnickoZdravstvenoOsiguranje

 

Spremate sa na put. Pasoš, kofer, avionska karta....Još samo da obezbijedite polisu Putnog zdravstvenog osiguranja. Vaša polisa Mikrofin osiguranja je spremna.Za vašu sigurnost na putu brine se Mikrofin osiguranje.

Putno osiguranje Vam pruža potpunu zaštitu dok se nalazite u inostranstvu, u slučaju iznenadne bolesti i nesrećnog slučaja.

Polisu PZO je moguće ugovoriti kao:

    - Individualnu;

    - Grupnu i

    - Porodičnu.

 

Da li bili u Evropi ili u svijetu Vaša polisa će Vam pružiti osiguravajuću zaštitu već od 1,10 KM po danu u koliko ugovorite sumu osiguranja od 10.000 Eura ili 1,60 KM po danu u koliko ugovorite sumu osiguranja od 30.000 Eura.
Vaš posao zahtjeva dosta putovanja, i za Vas smo pripremili adekvatnu polisu osiguranja sa trajanjem od:

    - 3 mjeseca sa premijom osiguranja od 40 KM;

    - 6 mjeseci sa premijom osiguranja od 60 KM i

    - 1 godina sa premijom osiguranja od 70 KM.

Usluge koje Mikrofin osiguranje pruža i za koje plaća troškove jesu sljedeće:

    - ukoliko je osiguranik bolestan ili ozlijeđen;

    - ukoliko osiguranik plaća troškove liječenja prema ljekarskom receptu ili troškove hospitalizacije i

    - u slučaju smrti osiguranika.

Svaki odlazak na put donosi i rizik otkaza putovanja, a samim tim i otkazivanje avionske karte koju ste već platili, a za koju ne možete dobiti povrat novca od avio kompanije. Uz polisu Mikrofin osiguranja, otkaz putovanja je pokriven u koliko ne možete da otputujete iz razloga: smrt; iznenadna akutna bolest, za koju je potrebna neodgodiva ljekarska intervencija; nesrećni slučaj s teškom tjelesnom ozljedom; poremećaji u trudnoći; nepodnošenje cjepiva, kojeg je osiguranik bio dužan obavezno primiti, prema pozitivnim propisima zemlje u koju putuje; štete na imovini uzrokovane požarom ili elementarnom nepogodom proglašenom od nadležnih tijela.

Mikrofin osiguranje i APRIL Assistance Beograd

APRIL Assistance Beograd, 24 sata dnevno, 365 dana u godini, obezbjeđuje asistenciju za naše osiguranike, tokom njihovog boravka u inostranstvu, vrlo brzo, u bilo kojem dijelu svijeta. Asistencija podrazumjeva organizaciju usluga koje su osiguranicima Mikrofin osiguranja garantovane polisom putnog osiguranja, kao i pružanje raznih turističkih informacija i pravnih savjeta u vezi sa boravkom osiguranika u inostranstvu.

 

2017 Mikrofin osiguranje, Banja Luka

Pretraga