• Centrala:
  • Mikrofin osiguranje a.d.Banja Luka
  • Aleja Svetog Save 59
  • 78000 Banja Luka

Poslovnice

Banja Luka Adresa: Aleja Svetog Save 59 Telefon: 051/225-840 Faks: 051/225-841 Mapa
Banja Luka - Prodaja Adresa: Save Kovačevića 23 Telefon: 051/250-274 Mapa
Banovići Adresa: Husinske Bune 7 Telefon: 035/875-500 Mapa
Bihać Adresa: Džemala Bjedića 3 Telefon: 037/319-178 Mapa
Bijeljina Adresa: Cara Uroša 6 Telefon: 055/207-210 Mapa
Bosanska Krupa Adresa: Sokak bb Telefon: 037/471-851 Mapa
Bosanski Petrovac Adresa: Srebrenička bb Telefon: 037/882-202 Mapa
Brčko Adresa: Uzunovića 13 Telefon: 049/215-598 Faks: 049/234/072 Mapa
Čelinac Adresa: Cara Lazara 23 Telefon: 051/551-571 Mapa
Čapljina Adresa: Braće Radića bb Telefon: 036/810-865 Mapa
Cazin Adresa: Cazinskih brigada bb Telefon: 037/511-840 Mapa
Derventa Adresa: Kralja Petra I Telefon: 053/312-040 Mapa
Derventa Adresa: Milovana Bjeloševića Belog bb Telefon: 053/485-815 Mapa
Doboj Adresa: Nikole Pašića bb Telefon: 053/242-344 Mapa
Doboj Adresa: Kralja Tvrtka 1 Telefon: 053/236-905 Mapa
Foča Adresa: Principova bb Telefon: 058/220-170 Mapa
Gračanica Adresa: Bosanskih kraljeva 5 Telefon: 035/700-512 Mapa
Gradačac Adresa: Huseina Kapetana Gradaščevića 36 Telefon: 035/821-925 Mapa
Gradiška Adresa: Mis A.P.Irbi 5/II Telefon: 051/814-321 Mapa
I.Sarajevo Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 4,lamela 26 Telefon: 057/344-061 Mapa
Kalesija Adresa: Kalesijskih brigada bb Telefon: 035/610-261 Mapa
Kakanj Adresa: Alije Izetbegovića bb Telefon: 032/552-610 Mapa
Kotor Varoš Adresa: Cara Dušana bb Telefon: 051/784-010 Mapa
Kostajnica Adresa: Svetosavska bb Telefon: 052/664-125 Mapa
Kozarska Dubica Adresa: Svetosavska 2 Telefon: 052/425-130 Mapa
Laktaši Adresa: Majke Jugovića 2 Telefon: 051/535-905 Mapa
Lukavac Adresa: Redžepa efendije Muminhodžića bb Telefon: 035/550-345 Mapa
Ljubuški Adresa: Andrijice Šimića Stube bb Telefon: 039/830-077 Mapa
Modriča Adresa: Svetosavska bb Telefon: 053/821-490 Mapa
Mostar Adresa: Biskupa Čule bb Telefon: 036/333-685 Mapa
Mrkonjić Grad Adresa: Karađorđeva bb Telefon: 050/221-091 Mapa
Novi Grad Adresa: Karađorđa Petrovića 25 Telefon: 052/720-780 Mapa
Pale Adresa: 4.juni bb Telefon: 057/223-723 Mapa
Prijedor Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 37 Telefon: 052/216-411 Mapa
Prnjavor Adresa: Trg srpskih boraca Telefon: 051/663-210 Mapa
Šamac Adresa: Svetosavska bb Telefon: 054/621-142 Mapa
Šipovo Adresa: V.R.Putnika bb Telefon: 050/360-280 Mapa
Sanski Most Adresa: Aleja Šehida 1 Telefon: 037/689-389 Mapa
Sarajevo Adresa: Azize Šaćirbegović 13 Telefon: 033/710-795 Mapa
Srebrenik Adresa: 21.Srebreničke brigade bb Telefon: 035/647-321 Mapa
Teslić Adresa: Karađorđeva 7 Telefon: 053/411-580 Mapa
Trebinje Adresa: Dobrovoljnih davalaca krvi 6 Telefon: 059/223-221 Mapa
Tuzla Adresa: Bećarevac 1 Telefon: 035/360-250 Mapa
Vlasenica Adresa: Ilije Biračanina 24 Telefon: 056/736-015 Mapa
Zenica Adresa: Školska bb Telefon: 032/445-260 Mapa
Živinice Adresa: Ulica 25. novembra, blok III, broj 103 Telefon: 035/772-637 Mapa
Zvornik Adresa: Svetog Save "SPO tri česme" (preko puta škole) Telefon: 056/214-040 Mapa

Banja Luka

Aleja Svetog Save 59, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

051/225-840

Banja Luka - Prodaja

banja luka Save Kovačevića 23

051/250-274

Banovići

Husinske bune 7, Banovići, Bosnia and Herzegovina

035/875-500

Bihać

Džemala Bijedića 3, Bihać, Bosnia and Herzegovina

037/319-178

Bijeljina

Cara Uroša 6, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

055/207-210

Bosanska Krupa

Bosanska Krupa, Bosnia and Herzegovina

037/471-851

Bosanski Petrovac

Bosanski Petrovac, Bosnia and Herzegovina

037/882-202

Brčko

Uzunovića 13, Brčko, Bosnia and Herzegovina

049/215-598

Čelinac

Cara Lazara 23, Čelinac, Bosnia and Herzegovina

051/551-571

Čapljina

Braće Radić, Čapljina, Bosnia and Herzegovina

036/810-865

Cazin

Cazinskih brigada, Cazin, Bosnia and Herzegovina

037/511-840

Derventa

Kralja Petra I, Derventa, Bosnia and Herzegovina

053/312-040

Derventa

053/485-815

Doboj

Nikole Pašića, Doboj, Bosnia and Herzegovina

053/242-344

Doboj

Kralja Tvrtka 1, Doboj, Bosnia and Herzegovina

053/236-905

Foča

Principova, Foča, Bosnia and Herzegovina

058/220-170

Gračanica

Bosanskih Kraljeva 5, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

035/700-512

Gradačac

035/821-925

Gradiška

051/814-321

I.Sarajevo

Sime Milutinovića Sarajlije, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

057/344-061

Kalesija

Kalesijskih brigada, Kalesija, Bosnia and Herzegovina

035/610-261

Kakanj

Alije Izetbegovića, Kakanj, Bosnia and Herzegovina

032/552-610

Kotor Varoš

Cara Dušana kotor varo

051/784-010

Kostajnica

Svetosavska kostajnica

052/664-125

Kozarska Dubica

Svetosavska 2, Kozarska Dubica, Bosnia and Herzegovina

052/425-130

Laktaši

051/535-905

Lukavac

035/550-345

Ljubuški

039/830-077

Modriča

053/821-490

Mostar

036/333-685

Mrkonjić Grad

050/221-091

Novi Grad

052/720-780

Pale

057/223-723

Prijedor

052/216-411

Prnjavor

051/663-210

Šamac

054/621-142

Šipovo

050/360-280

Sanski Most

037/689-389

Sarajevo

033/710-795

Srebrenik

035/647-321

Teslić

053/411-580

Trebinje

059/223-221

Tuzla

035/360-250

Vlasenica

056/736-015

Zenica

032/445-260

Živinice

035/772-637

Zvornik

Svetog Save, Zvornik, Bosnia and Herzegovina

056/214-040