Biznis

Uspješnost poslovanja često ovisi o pravovremenoj procijeni opasnosti koje mogu ugroziti vaš posao, imovinu, pa čak i egzistenciju vaših zaposlenih. Mikrofin osiguranje nudi široku ponudu proizvoda čija je namjena zaštita preduzetnika, preduzeća, institucija, udruženja i ostalih pravnih lica od svih vrsta rizika kojima mogu biti izloženi.

Obim pokrića Objekat Oprema i zalihe
požar, udar groma, eksplozija, oluja, grad 50.000 KM 10.000,00 KM
izliv vode 2.000 KM 1.000,00 KM
lom stakla 200 KM -
provalna krađa i razbojništvo - 2.000,00 KM
Godišnja premija 149 KM

Paket za osiguranje preduzetničke djelatnosti

Ugovaranjem paketa za osiguranje preduzetničke djelatnosti na Mikrofin osiguranje prenosite rizike koji mogu ugroziti vaše poslovanje. Paket za osiguranje preduzetničke djelatnosti je ponuda osiguranja imovine od više rizika, a zaštitu od rizika i iznos premije možete prilagoditi vlastitim potrebama kombinujući limite osiguranja i rizike od kojih se želite osigurati.

Šta možemo osigurati?

 • građevinske objekte/lokale u vlasništvu ili pod zakupom
 • opremu
 • zalihe

Osigurani rizici?

 • požar
 • udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • grad
 • izliv vode
 • lom stakla
 • provalna krađa i razbojništvo

Osiguranje od požara i nekih drugih opasnosti

Rizici kao što su: požar, oluja, grad, eksplozija i poplava, mogu nanijeti veliku štetu imovini (građevinskim objektima, opremi i zalihama) i ugroziti vaše poslovanje.

Osiguranje od zemljotresa

Zemljotres je prirodna katastrofa koja pričinjava veliku štetu. Nije ga moguće predvidjeti, ali je moguće zaštititi svoju imovinu ugovaranjem osiguranja od ovog rizika.

Osiguranje od provalne krađe i razbojništva

Osiguranjem od provalne krađe i razbojništva zaštićeni ste od gubitka izazvanog provalnom krađom, razbojništvom (oduzimanje upotrebom sile ili prijetnjom), štete izazvane pokušajem izvršenja i vandalizma u toku provalne krađe.

Osiguranje loma stakla

Osiguranjem stakla od loma putem posebne polise obezbjeđujete punu zaštitu od finansijskog gubitka u slučaju loma stakla, svijetlećih reklama, predmeta izrađenih od mermera, kamena, porculana i drugih materijala i sl.

Osiguranje mašina od loma

Osiguranjem mašina od loma možete osigurati kompletnu opremu: sve mašine, radne uređaje i instalacije, u sklopu ili izvan građevinskog objekta, a pruža se zaštita od štete nastale usljed nezgode u pogonu, nespretnosti, nehata ili zle namjere radnika ili nekog drugog lica.

Osiguranje prekida rada

Ugovaranjem osiguranja od prekida rada možete osigurati fiksne troškove i očekivanu izgubljenu dobit usljed nastanka osigurane opasnosti.

Osiguranje računarske opreme

Kompletnu računarsku opremu i instalacije sa pripadajućom opremom je moguće osigurati jednom polisom, a dodatno možete ugovoriti i osiguravajuće pokriće za troškove ponovnog formiranja podataka koji se nalaze na nosačima podataka, kao i troškove za najam druge računarske opreme.

Osiguranje zaposlenih od posljedica nesrećnog slučaja

Osiguranje se može ugovoriti za slučaj: smrti usljed nezgode, smrti usljed bolesti, trajnog invaliditeta, prolazne nesposobnosti za rad (dnevna naknada), troškove liječenja. Kombinaciju rizika određujete po slobodnom izboru, a osigurana suma na koju zaključite osiguranje određuje visinu naknade koja se isplaćuje osiguraniku.

Osiguranje od odgovornosti

I pored maksimalnog truda propusti i greške uvijek su mogući. Obezbijedite se za slučaj uništenja ili oštećenja stvari trećih lica, smrti ili povrede zdravlja ili tijela trećih lica osiguranjem od odgovornosti:

Osiguranje od opšte odgovornosti pokriva štete nastale iz obavljanja djelatnosti i posjedovanja nekretnina.

Osiguranje od profesionalne odgovornosti se pruža za djelatnosti za koje je ugovaranje polise propisano zakonskim aktima (advokati, vještaci, revizori i sl.).

Odgovornost prevoznika u drumskom saobraćaju pokriva odgovornost koju prevoznik tereta ima prema CMR konvenciji za gubitak ili oštećenje pošiljke i za kašnjenje u isporuci.

Kontaktirajte Mikrofin osiguranje

Tu smo za sve pohvale, prijedloge, ideje…
Tu smo za vas.