Odgovornost

Preduzeća su svaki dan izložena različitim vrstama rizika koji nerijetko mogu dovesti u pitanje njihov opstanak. Uprkos namjeri da se posao obavlja bez grešaka, a u skladu sa definisanim propisima struke i pravilima poslovanja, najmanji incidenti često mogu dovesti do odštetnih zahtjeva ili čak sudskih tužbi koje mogu nanijeti ogromne finansijske gubitke.

Mikrofin osiguranje vam pruža mogućnost zaštite od odgovornosti prema trećim licima, kako u domenu opšte, tako i profesionalne odgovornosti.

Osiguranje opšte odgovornosti

Ovim osiguranjem pokrivena je odgovornost za štete pričinjene trećim licima usljed iznenadnog događaja, a koji nije proistekao iz obavljanja profesionalne djelatnosti.

Ako se posebno ugovori, osiguranje se odnosi na odgovornost za „čisto finansijske štete" tj. štete koje nisu nastale ni povredom tijela ili zdravlja nekog lica, niti oštećenjem odnosno uništenjem stvari.

Osiguranje se također može odnositi na odgovornost za štete, koje zaposleni pretrpi na radu ili u vezi sa radom, ukoliko se tako ugovori.

Osiguranje profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti štiti osiguranika od zahtjeva trećih lica za štetu koju može uzrokovati tokom obavljanja svojih poslova.

Ovo osiguranje je namjenjeno:

Osiguranje profesionalne odgovornosti advokata

Sa ovim osiguranjem je pokrivena odgovornost za štetu zbog grubih grešaka prilikom obavljanja registrovane advokatske djelatnosti osiguranika, kao i njihovih zaposlenih.

Osiguranje od odgovornosti revizorskih društava

Predmet ovog osiguranja je odgovornost za štetu koju revizorsko društvo može prouzrokovati pogrešno izraženim revizorskim mišljenjem. Ova vrsta osiguranja pokriva čisto finansijsku štetu, a ne štetu koja je nastala povredom lica i oštećenjem, odnosno uništenjem stvari.

Osiguranje od odgovornosti vještaka

Predmet ovog osiguranja je zakonska profesionalna odgovornost osiguranika za štete pričinjene trećim licima zbog nezakonitog vršenja poslova vještačenja, usljed kojeg je pričinjena šteta trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti ljekara 

Osiguranim slučajem smatra se ljekarska greška - nesavjestan ili nestručan postupak / propust ljekara ili ostalog medicinskog osoblja učinjen protivno aktuelnim propisima i standardima medicinske struke koji za direktnu posljedicu ima nepovoljan ishod liječenja

Osiguranje od odgovornosti izvođača građevinskih radova

Predmet ovog osiguranja je odgovornost iz djelatnosti izvođača građevinskih radova za štete koje su pričinjene trećim licima.

Osiguranje od odgovornosti turističkih agencija

Ovim osiguranjem pokriveno je potraživanje od osiguranika usljed njegove platne nemogućnosti i odgovornosti osiguranika za štetu nanešenu putniku.

Kontaktirajte Mikrofin osiguranje

Tu smo za sve pohvale, prijedloge, ideje…
Tu smo za vas.