O Društvu

Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka je osnovano od strane MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka.

Direktor

Daniel Dragutinović, dipl.ing.maš

Upravni odbor

Mladen Bosnić, dipl.ek,
Sandra Lonco, dipl.ek,
Aleksandar Kremenović, dipl.ek

Osnovni kapital Društva je 7.000.000 KM podijeljen na 70.000 akcija nominalne vrijednosti 100 KM. Društvo, vodeći računa o
upravljanju rizika, za svaku poslovnu godinu zaključuje ugovore o reosiguranju sa vodećim reosiguravajućim kućama iz regije.  Želeći da
omogućimo svojim osiguranicima što bržu i efikasniju uslugu ostvarili smo saradnju sa renomiranom svjetskom kućom April asisstance iz
područja asistencije u zdravstvenom osiguranju i osiguranju pomoći na putu na području cijelog svijeta. U dosadašnjem radu postali smo
značajan i pouzdan partner velikog broja finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini.

Saradnju sa svojim postojećim i budućim poslovnim partnerima Mikrofin osiguranje zasniva na sljedećim principima:

  • dugoročna saradnja uz obostrani interes,
  • zajednički nastup na tržištu,
  • poštovanje pravila struke, a kroz pužanje osiguravajuće zaštite kroz razne vidove osiguranja, sa velikom spremnošću da se izađe u susret specifičnim potrebama svakog osiguranika i da se uz konkurentnu cijenu (premiju osiguranja), pogodnosti u načinu plaćanja premije i brzu isplatu štete obezbjedi najkvalitetnije osiguravajuće pokriće.

U skladu s tim sprovodimo sljedeću strategiju:

  • Usvajamo nove tehnologije, zapošljavamo i obrazujemo zaposlene za pružanje usluga najvišeg kvaliteta.
  • Zaposlene podstičemo na timski rad, dajemo im ovlaštenja i tražimo odgovornost.
  • Omogućavamo lični razvoj i gradimo sopstvenu svijest, u okruženju otvorene i poštene atmosfere i trajne sigurnosti.
  • Podstičemo širenje poslovanja i jačanje povezanosti s klijentima s ciljem trajnog razvoja i stabilnog rasta.

Zadovoljstvo klijenata postižemo ponudom povoljnih proizvoda priređenih prema potrebama klijenata, stručnim i brzim rješavanjem odštetnih zahtjeva te unaprijeđenjem usluga. Očekivanja akcionara ostvarujemo saglasno principu dobrog privređivanja i poslovanja u skladu s propisima.