O Društvu

Osiguravajuće društvo Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka je osnovano od strane MKD „Mikrofin” d.o.o. Banja Luka.

Direktor

Željko Pena, dipl.ek

Upravni odbor

Radmila Bjeljac, mr.ecc-predsjednik,
Sandra Lonco, dipl.ek,
Aleksandar Kremenović, dipl.ek

Osnovni kapital Društva je 6.000.000 KM podijeljen na 60.000 akcija nominalne vrijednosti 100 KM. Društvo, vodeći računa o
upravljanju rizika, za svaku poslovnu godinu zaključuje ugovore o reosiguranju sa vodećim reosiguravajućim kućama iz regije.  Želeći da
omogućimo svojim osiguranicima što bržu i efikasniju uslugu ostvarili smo saradnju sa renomiranom svjetskom kućom April asisstance iz
područja asistencije u zdravstvenom osiguranju i osiguranju pomoći na putu na području cijelog svijeta. U dosadašnjem radu postali smo
značajan i pouzdan partner velikog broja finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini.

Saradnju sa svojim postojećim i budućim poslovnim partnerima Mikrofin osiguranje zasniva na sljedećim principima:

  • dugoročna saradnja uz obostrani interes,
  • zajednički nastup na tržištu,
  • poštovanje pravila struke, a kroz pužanje osiguravajuće zaštite kroz razne vidove osiguranja, sa velikom spremnošću da se izađe u susret specifičnim potrebama svakog osiguranika i da se uz konkurentnu cijenu (premiju osiguranja), pogodnosti u načinu plaćanja premije i brzu isplatu štete obezbjedi najkvalitetnije osiguravajuće pokriće.

U skladu s tim sprovodimo sljedeću strategiju:

  • Usvajamo nove tehnologije, zapošljavamo i obrazujemo zaposlene za pružanje usluga najvišeg kvaliteta.
  • Zaposlene podstičemo na timski rad, dajemo im ovlaštenja i tražimo odgovornost.
  • Omogućavamo lični razvoj i gradimo sopstvenu svijest, u okruženju otvorene i poštene atmosfere i trajne sigurnosti.
  • Podstičemo širenje poslovanja i jačanje povezanosti s klijentima s ciljem trajnog razvoja i stabilnog rasta.

Zadovoljstvo klijenata postižemo ponudom povoljnih proizvoda priređenih prema potrebama klijenata, stručnim i brzim rješavanjem odštetnih zahtjeva te unaprijeđenjem usluga. Očekivanja akcionara ostvarujemo saglasno principu dobrog privređivanja i poslovanja u skladu s propisima.