Prijava štete

U slučajevima kada se desi šteta, neophodno je da izvršite prijavu štete u što kraćem vremenskom roku kako bi osiguravajuća kuća započela postupak riješavanja vašeg odštetnog zahtjeva.

Kako možete prijaviti štetu?

Štetu možete prijaviti dolaskom u vama najbližu poslovnicu Mikrofin osiguranja, putem e-maila na adresu stete@mikrofinosiguranje.com, ili putem pošte na adresu Aleja Svetog Save 61, 78000 Banja Luka.

Prijava štete podrazumjeva da se dostavi popunjen odgovarajući obrazac prijave, odnosno zahtjeva za nadoknadu štete, kao i sva prateća dokumentacija. Neophodne obrazce za prijavu šteta po vrstama proizvoda osiguranja, kao i spisak tražene dokumentacije možete pronaći na našem sajtu.

Za sve informacije o prijavi šteta, procjeni materijalne ili nematerijalne štete, realizaciji vašeg odštetnog zahtjeva i slična pitanja možete kontaktirati Službu za obradu šteta Mikrofin osiguranja na broj telefona 051/225-852 i 051/225-855 . Naše osoblje će vam objasniti sve potrebne korake, a ukoliko odmah dostavite neophodnu dokumentaciju predmet možemo riješiti u roku od 48 sati.

Ovdje možete provjeriti status štete za već podnesene prijave:

ONLINE PROVJERA STATUSA ŠTETE