Obrasci

Ovdje možete pronaći spisak dokumentacije za sve prijave šteta.

  • Prijava štete - osiguranje otplate kredita.pdf Download
  • Prijava štete - osiguranje od automobilske odgovornosti.pdf Download
  • Prijava štete - kasko osiguranje.pdf Download
  • Prijava štete - lom mašina.pdf Download
  • Prijava štete- lom stakla.pdf Download
  • Prijava štete - nezgoda kolektivno osiguranje.pdf Download
  • Prijava štete - požar.pdf Download
  • Prijava štete - Provalna krađa.pdf Download
  • Prijava štete - putničko zdravstveno osiguranje.pdf Download
  • Prijava štete - osiguranje životinja.pdf Download