Spisak zastupnika

Šifra Naziv Sjedište
RDZ-1-15 Preduzeće za poštanski saobraćaj RS, a.d. Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka
RDZ-1-1 Društvo za zastupanje u osiguranju „WVP” d.o.o. Kralja Petra I Karađorđevića 109, Banja Luka
RZ-1-411 Preduzetnička radnja za zastupanje u osiguranju “gooS-Goran Ćurković” Banja Luka Vase Pelagića 24, Banja Luka
RBD-1-7 „ADVANTIS BROKER" brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Banja Luka Krajiških brigada 113, Banja Luka
RBD-1-5 Brokersko društvo za osiguranje „M broker" d.o.o. Banja Luka Jovana Dučića 23 a, Banja Luka
RBD-1-1 Brokersko društvo u osiguranju „Prvi broker" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 181b, Banja Luka
RDZ-2-5 Raiffeisen assistance d.o.o Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
PDZ 67 Agencija za zastupanje u osiguranju "Bonus auto" d.o.o. Stanični trg 1, Zenica
PDZ 44 Agencija za zastupanje u osiguranju "Bosnaexspres" d.o.o. Usorska 21, Doboj jug
ZFL 579 DSO - usluge zastupanja u osiguranju "Certus" , vl. Damir Mlakar Pašage Mandžića 25, Tuzla
PDZ 70 "GUMA PLUS" d.o.o. za zastupanje u osiguranju Mostar Bišće polje bb, Mostar
PZFL 1047 Agencija za zastupanje u osiguranju "Struja", vl. Admir Mosorović Armije RBIH, Lukavac
PDZ 73 "VIns" društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Visoko Kakanjska bb, Visoko
PDZ 83 "VENERA AUTO" d.o.o. Agencija za zastupanje u osiguranju Put života 2, Sarajevo
PZFL 577 Vildana Uščuplić-Ramović, vl. "AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU" Mitra Trifunovića Uče bb, Tuzla
PZFL 1499 Agencija za zastupanje u osiguranju "BIOS" Kočeva 11, Zenica
PZFL 1559 Agencija za zastupanje u osiguranju "WeeAgent", vl. Nefić Beina Alije Izetbegovića bb, Breza
PDZ 14 Društvo za zastupanje u osiguranju "Agencija ARENTA" D.O.O. Mostar Blajbuških žrtava bb, Mostar
PZFL 1685 Agencija za zastupanje u osiguranju, vl. Husejinović Mirela Oslobođenje bb, Živinice
PDZ 94 VI Tehnos doo, Visoko Poslovna zona Ozrakovići bb, Visoko.
PZFL 1714 Obrt za zastupanje u osiguranju "BATIĆ", vlasnik Batić Haris Poriče bb, Bugojno.