Spisak zastupnika

Šifra Naziv Sjedište
RDZ-1-15 Preduzeće za poštanski saobraćaj RS, a.d. Banja Luka Kralja Petra I Karađorđevića 93, Banja Luka
RDZ-1-1 Društvo za zastupanje u osiguranju „WVP” a.d. Vidovdanska 2, Banja Luka
RZ-1-411 Preduzetnička radnja za zastupanje u osiguranju “gooS-Goran Ćurković” Banja Luka Aleja Svetog Save 59/8, Banja Luka
RBD-1-7 „ADVANTIS BROKER" brokersko društvo u osiguranju d.o.o. Banja Luka Krajiških brigada 113, Banja Luka
RBD-1-5 Brokersko društvo za osiguranje „M broker" a.d. Banja Luka Jovana Dučića 23a, Banja Luka
RBD-1-1 Brokersko društvo u osiguranju „Prvi broker" d.o.o. Bulevar Vojvode Stepe Stepanovića 181b, Banja Luka
RDZ-2-5 Raiffeisen assistance d.o.o Zmaja od Bosne bb, Sarajevo
PDZ 67 Agencija za zastupanje u osiguranju "Bonus auto" d.o.o. Stanični trg 1, Zenica
PDZ 44 Agencija za zastupanje u osiguranju "Bosnaexspres" d.o.o. Usorska 21, Doboj jug
ZFL 579 DSO - usluge zastupanja u osiguranju "Certus" , vl. Damir Mlakar Pašage Mandžića 25, Tuzla
PDZ 73 "VIns" društvo za zastupanje u osiguranju d.o.o. Visoko Braće Zečevića 3a, Visoko
PZFL 577 Vildana Uščuplić-Ramović, vl. "AGENCIJA ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU" Mitra Trifunovića Uče bb, Tuzla
PZFL 1499 Agencija za zastupanje u osiguranju "BIOS" Kočeva 11, Zenica
PZFL 1559 Agencija za zastupanje u osiguranju "WeeAgent", vl. Nefić Beina Alije Izetbegovića bb, Breza
PDZ 14 Društvo za zastupanje u osiguranju "Agencija ARENTA" D.O.O. Mostar Blajbuških žrtava bb, Mostar
PDZ 94 VI Tehnos doo, Visoko Poslovna zona Ozrakovići bb, Visoko
PZFL 1714 Obrt za zastupanje u osiguranju "BATIĆ", vl. Batić Haris Poriče bb, Bugojno
PZFL 1820 Agencija za zastupanje u osiguranju "SAN" vl. Cvijetić Ivana Topal Osman paše bb, Sarajevo
PZFL 541 Agencija za zastupanje u osigurnaju "PREMIUM" vl. Cikotić Adis Branilaca Bosne 6, Zenica
PDZ 83 Agencija za zastupanje u osiguranju "VENERA AUTO" DOO Put života 2, Sarajevo