Zdravlje

Brz tempo života često ne ostavlja dovoljno vremena za brigu o onome što bi trebalo biti najvažnije, a to je zdravlje.

Vodite računa o sebi i svojim najdražima tako što ćete im obezbjediti dodatnu zdravstvenu zaštitu u svim onim slučajevima kada redovna zdravstvena njega nije dovoljna.

Mikrofin osiguranje vam u svom programu zdravstvenih osiguranja nudi dvije vrste osiguranja: dobrovoljno i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Dopunsko zdravstveno osiguranje lica za slučaj težih bolesti i hirurških intervencija

Dopunsko zdravstveno osiguranje mogu da zaključe pravna lica, a osiguranje se može ugovoriti:

  • od težih bolesti i posljedica bolesti
  • za slučaj hirurške intervencije (operacije)

Ovim osiguranjem mogu se osigurati sva zdrava lica od 15 do 65 godina.
Osiguranje za slučaj hirurške intervencije (operacije) pokriva troškove različitih vrsta operacija, bez obzira na mjesto izvršenja operacije.

Osiguranjem za slučaj težih bolesti pokrivene su bolesti koje su nastupile u toku trajanja osiguranja: sva maligna oboljenja, moždani udar, infarkt miokarda i druge bolesti.

Iznos naknade iz osiguranja zavisi od ugovorene osigurane sume i vrste hirurške intervencije ili operacije koja je izvedena odnosno teže bolesti koja je nastupila u toku trajanja osiguranja. Naknada se isplaćuje u odgovarajućem procentu od ugovorene osigurane sume.

Primjer:

Osigurana suma Premija po osobi
Osiguranje za slučaj hirurške intervencije Osiguranje za slučaj teže bolesti
1.000 KM 1.000 KM 16,20 KM
1.500 KM 1.500 KM 24,30 KM
2.000 KM 2.000 KM 32,40 KM

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Dobrovoljnim zdravstvenim osiguranjem osigurava se viši standard zdravstvene zaštite koji između ostaloga pokriva troškove medicinski neophodnog vanbolničkog (ambulantnog i dnevnog bolničkog) liječenja zbog bolesti, nezgode ili poroda.

Osiguranje može da se ugovori:

  • za lica do navršenih 65 godina života
  • kao individualno, grupno ili porodično (roditelji i deca do 18 godina)
  • osiguranik se može opredijeliti za jedan od programa osiguranja: Osnovni, Klasik i Premium
Naknada iz osiguranja Osnovni Klasik Premium
Godišnji limit pokrića 1.000,00 KM 1.750,00 KM 2.500,00 KM
Participacija osiguranika 50% 20% 20%
Vanbolničko liječenje
Specijalistički pregledi
Dijagnostički postupci
Medicinska pomagala
Lijekovi propisani od strane ljekara
Pomagala za vid
Fizioterapija
Psihoterapije

Pošaljite upit

Tu smo za sve pohvale, predloge, ideje…
Tu smo za Vas.