Novosti

Article Image

PRESTANAK UGOVORA O ZASTUPANJU

Osiguravajuće društvo “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka objavljuje sljedeće: OBAVJEŠTENJE o prestanku Ugovora o zastupanju u osiguranju

saznajte više
Article Image

Konkurs za posao

Osiguravajuće društvo „Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka je društvo koje se bavi ugovaranjem svih vrsta neživotnih osiguranja.

saznajte više
Article Image

PRESTANAK UGOVORA O ZASTUPANJU

Osiguravajuće društvo “Mikrofin osiguranje” a.d. Banja Luka objavljuje sljedeće:   OBAVJEŠTENJE   o prestanku Ugovora o zastupanju

saznajte više
Article Image

ODLUKA O SAZIVANJU XXII (REDOVNE) SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Odluka o četvrtoj emisiji hartija od vrijednosti

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik RS“, broj: 92/06, 34/09, 8/2012,

saznajte više
Article Image

Sjednica skupštine akcionara 01. jun 2022.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više