Osiguranje imovine

Vaš dom, mikrosvijet koji dijelite sa vašim najbližima, trebalo bi da bude najzaštićenije mjesto u vašem životu.

Postoje razne predvidive i nepredvidive okolnosti koje mogu narušiti sigurnost vašeg doma.

Mikrofin osiguranje nudi vam mogućnost pojedinačnog i kombinovanog osiguranja kuće ili stana i stvari u njima. Samo jedna polisa osiguranja može vam pružiti zaštitu od svih rizika koji najčešće prete sigurnosti jednog doma.

Mudrim izborom optimalnog pokrića možete sebi obezbijediti jednostavnu i efikasnu zašitu, a u slučaju da dođe do realizacije nesrećnih događaja postaraćemo se da vaše odštetne zahtjeve rješavamo u najbržem mogućem roku.


Zaštitite svoj dom u tri koraka:
Osiguraj imovinu

Šta može biti predmet osiguranja:

 • porodične kuće,
 • stanovi,
 • apartmani,
 • vikendice,
 • stvari u domaćinstvu: predmeti koji služe za uređenje stana, stvari za ličnu upotrebu i potrošnju, lična dokumenta i dokumenta koja se odnose na osigurane stvari
 • pomoćne prostorije: tavan, šupa, garaža, podrum
Mikrofin osiguranje u svojoj ponudi ima tri paketa za osiguranje privatne imovine i stvari:
Predmet osiguranjaPaketOsiguravajuće pokriće KM/m2
Kuća ili stanOsnovni, Klasik, Premium1200
Stvari domaćinstvaOsnovni, Klasik, Premium350

Primjer osiguranja: Klasik paketa za stan i Premium paket osiguranja
imovine na primjeru stana od 50 kvadratnih metara:

Osigurani riziciPaketPredmet osiguranjaSuma osiguranja(KM)
Požar i požarne opasnosti Klasik Porodična kuća ili stan 60.000,00
Požar i požarne opasnostiPremiumStvari domaćinstva17.500,00
Oluja, grad i pritisak snježne maseKlasikPorodična kuća ili stan60.000,00
Oluja, grad i pritisak snježne mase PremiumStvari domaćinstva 17.500,00
Izliv vode radi loma cjeviKlasikPorodična kuća ili stan 60.000,00
Izliv vode radi loma cjeviPremiumStvari domaćinstva 17.500,00
Izliv vode zbog začepljenih dovodnih i odvodnih cjeviKlasikPorodična kuća ili stan 60.000,00
Izliv vode zbog začepljenih dovodnih i odvodnih cjeviPremiumStvari domaćinstva 17.500,00
Poplava, bujice i visoke vodeKlasikPorodična kuća ili stan 5.000,00
Poplava, bujice i visoke vodePremiumStvari domaćinstva 5.000,00
Oborinske vodePremiumStvari domaćinstva 5.000,00
Lom stakla na prozorima i vratima osiguranog objekta do površine do 1 prozoraKlasikPorodična kuća ili stan 6m2
Lom stakla PremiumStvari domaćinstva 1.000,00
Provalna krađa PremiumStvari domaćinstva 17.500,00
Gotovina i hartije od vrijednostiPremiumStvari domaćinstva 2.000,00

Godišnja premija iznosi 108 KM / Mjesečna rata (12 rata) iznosi 9 KM.

Osiguranje od posljedica zemljotresa

S obzirom na prirodu tla na kojem se nalazi Bosna i Hercegovina,
zemljotres je realna opasnost sa kojom  treba računati. Najčešća |
posljedica zemljotresa je ogromna materijalna šteta koja se ne može
izbjeći, ali ono što možete to je da obezbjedite nadoknadu sredstava za
potencijalno uništen dom ili stvari u njemu.

Osiguranje od posljedica zemljotresa vam nudimo kao dopunsko
osiguranje stvari ili objekata uz osiguranje od osnovnih opasnosti.
Kupovinom polise osiguranja od zemljotresa Mikrofin osiguranje će vam
pokriti troškove koji nastanu neposredno zbog zemljotresa ili u direktnoj
vezi sa njim.

Ovim osiguranjem pružamo vam zaštitu od sljedećih rizika:

 • Zemljotresa
 • Požara nakon zemljotresa
 • Prekid poslovanja usljed zemljotresa

Ovim osiguranjem pružamo vam zaštitu od sljedećih rizika:

 • Privatna imovina: stanovi, kuće
 • Građevinski objekti
 • Stvari i oprema

Kontaktirajte Mikrofin osiguranje

Tu smo za sve pohvale, prijedloge, ideje…
Tu smo za vas.