Paket putnog osiguranja

Bez obzira da li putujete u inostranstvo turistički ili poslovno, jednom godišnje ili vrlo često, samostalno ili sa porodicom svaki odlazak na takvu vrstu putovanja nosi sa sobom rizik od nesrećnih događaja, bolesti ili otkazivanja putovanja.

Polisom paketa putnog osiguranja možete ugovoriti:

  • Putno zdravstveno osiguranje
  • Osiguranje od otkaza putovanja

Putno zdravstveno osiguranje i osiguranje od otkaza putovanja možete zaključiti zajedno u okviru jedne polise i potpuno odvojeno. Tokom zimskog perioda, za sve ljubitelje skijanja, uz putno zdravstveno osiguranje nudimo mogućnost ugovaranja polise za rekreativno skijanje kojom se dodatno osiguravate u slučaju povreda.

Nudimo vam tri načina ugovaranja:

  • Individualno
  • Porodično (roditelji i maloljetna djeca) i
  • Grupno (minimalno 10 lica)

U zavisnosti od toga gdje putujete nudimo vam dvije vrste teritorijalnog pokrića: Evropa i cijeli svijet

Putno zdravstveno osiguranje

Putno zdravstveno osiguranje za vrijeme putovanja i tokom vašeg boravka u inostranstvu u slučaju bolesti ili povrede pokriva troškove:

  • medicinske pomoći i lijekova
  • bolničkog liječenja i nužne operacije
  • medicinskih pomagala
  • prevoza vozilom hitne pomoći
  • prevoza u domovinu radi nastavka liječenja

Primjeri osiguranja:

Način ugovaranja Teritorijalno pokriće Osigurana suma Dnevna premija
Individualno Evropa 10.000 EUR 1,10 KM
Individualno Evropa 30.000 EUR 1,60 KM
Individualno Svijet 30.000 EUR 2,20 KM
Porodično Evropa 10.000 EUR 2,85 KM
Porodično Svijet 30.000 EUR 5,80 KM

Posebna ponuda za one koji često putuju

Individualna polisa osiguranja, za neograničen broj putovanja, sa pokrićem za cijeli svijet i limitom pokrića od 30.000 EUR, sa maksimalnim zadržavanjem od 28 dana u inostranstvu po jednom putovanju, iznosi:

Trajanje osiguranja Premija
Tri mjeseca 40,00 KM
Pola godine 60,00 KM
Godina 70,00 KM

Osiguranje otkaza putovanja

Osiguranje od otkaza putovanja pokriva troškove turističkog aranžmana ili avionske karte koju ste ugovorili sa turističkom agencijom, a u slučaju nastanka izvanrednih događaja na koje niste mogli uticati. Ovo osiguranje pokriva troškove bez obzira da li je putovanje otkazano zbog situacije koja se dogodila vama ili nekoj drugoj „rizičnoj“osobi (članovi porodice, najbliža rodbina, osobe preuzete na staranje i slično).

Način ugovaranja Suma osiguranja Premija
U okviru paketa 1.200 KM 24,00 KM
Samostalno 1.200 KM 36,00 KM
Avionska karta 250 KM 10,00 KM

Način zaključenja osiguranja

Osiguranje od otkaza putovanja moguće je zaključiti u roku od tri dana nakon sklapanja ugovora o putovanju ili kupovine avionske karte, uz putno zdravstveno osiguranje ili odvojeno. Počinje od dana zaključenja ugovora o osiguranju, a prestaje danom u kojem ističe 50% predviđenog trajanja putovanja osiguranika.

Šta u slučaju da vam je potrebna pomoć?

Dežurni centar za pomoć međunarodne asistentske kuće APRIL Assistance obezbjeđuje asistenciju za naše osiguranike, 24 sata dnevno, 365 dana u godini.

Ukoliko se dogodi slučaj pokriven osiguranjem, sve potrebne informacije i instrukcije na našem jeziku dobićete pozivom na telefonski broj +381 11 3636 999.

Kontaktirajte Mikrofin osiguranje

Tu smo za sve pohvale, prijedloge, ideje…
Tu smo za vas.