Transport

Osiguranje od odgovornosti prevoznika za robu primljenu na prevoz u drumskom transportu pokriva njihovu odgovornost za potpuni ili djelomični fizički gubitak ili oštećenje stvari tokom prevoza u domaćem i međunarodnom drumskom transportu.

Utvrđivanje odgovornosti

Odgovornost osiguranika - prevoznika se utvrđuje prema zakonskim propisima ili međunarodnim konvencijama:

  • U domaćem drumskom transportu: u skladu sa Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju.
  • U međunarodnom drumskom transportu: u skladu sa Konvencijom o ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR).

Obim pokrića

Obim pokrića predstavlja sve iznose koje će u ime prevoznika (osiguranika) isplatiti Mikrofin osiguranje kao nadoknadu vlasniku robe ili njegovom osiguravaču (u slučaju kada postoji i kargo osiguranje robe) na ime odgovonosti prevoznika,

  • Šire pokriće - «A» kombinacija (svi rizici) ili,
  • Uže pokriće - «B» kombinacija (osnovni rizici).

Osnovni transportni rizici pokrivaju oštećenje ili gubitak predmeta koje nastane kao posljedica:

  • saobraćajne nezgode prevoznog sredstva,
  • požara ili eksplozije (osim ako je šteta nastala usljed samozapaljenja ili eksplozije same pošiljke), i
  • krađe ili razbojništva, kao i krađe cijelog vozila sa robom.

Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u domaćem prevozu

Ovim osiguranjem pokriveno je osiguranje pošiljaka koje se prevoze sa domaćim prevoznim ispravama u okviru teritorije BiH, tj. kada se odredište nalazi na teritoriji BiH.

Pod pošiljkom se podrazumijeva roba koja se prevozi po ugovoru o prevozu, a koja je pakovana, utovarena, prevezena i istovarena na način i sredstvima uobičajenim za datu vrstu robe.

Osiguranje robe u međunarodnom transportu

Ovim osiguranjem pokriveno je osiguranje robe u međunarodnom: kopnenom, pomorskom, prevozu vozila i mašina na sopstvenim točkovima i transportu cjevovodom.

Pod međunarodnim prevozom podrazumijeva se prevoz koji se obavlja na osnovu međunarodne prevozne isprave, odnosno kada se polazno ili odredišno mjesto ne nalazi na teritoriji BiH ili kada se osigurava roba u tranzitu.

Kontaktirajte Mikrofin osiguranje

Tu smo za sve pohvale, prijedloge, ideje…
Tu smo za vas.