• Centrala:
  • Mikrofin osiguranje a.d.Banja Luka
  • Aleja Svetog Save 61
  • 78000 Banja Luka

Poslovnice

Banja Luka Adresa: Aleja Svetog Save 61 Telefon: 051/250-274 Mapa
Bihać Adresa: Harmanska bb Telefon: 037/315-287 Mapa
Bijeljina Adresa: Cara Uroša 6 Telefon: 055/207-210 Mapa
Bileća Adresa: Srpske vojske 9 Telefon: 059/380-840 Mapa
Brčko Adresa: Uzunovića 13 Telefon: 049/215-598 Mapa
Derventa Adresa: Kralja Petra I Telefon: 053/312-040 Mapa
Derventa Adresa: Milovana Bjeloševića Belog bb Telefon: 053/485-815 Mapa
Doboj Adresa: Nikole Pašića bb Telefon: 053/242-334 Mapa
Foča Adresa: Principova bb Telefon: 058/220-170 Mapa
Gradiška Adresa: Mis A.P.Irbi 5/II Telefon: 051/814-321 Mapa
I.Sarajevo Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 4,lamela 26 Telefon: 057/344-061 Mapa
Kotor Varoš Adresa: Cara Dušana bb Telefon: 051/784-010 Mapa
Kostajnica Adresa: Svetosavska bb Telefon: 052/664-125 Mapa
Kozarska Dubica Adresa: Svetosavska 2 Telefon: 052/417-002 Mapa
Laktaši Adresa: Majke Jugovića 2 Telefon: 051/535-905 Mapa
Modriča Adresa: Svetosavska bb Telefon: 053/821-490 Mapa
Mostar Adresa: Biskupa Čule bb Telefon: 036/333-685 Mapa
Mrkonjić Grad Adresa: Karađorđeva bb Telefon: 050/221-091 Mapa
Novi Grad Adresa: Karađorđa Petrovića 25 Telefon: 052/720-780 Mapa
Pale Adresa: 4.juni bb Telefon: 057/223-723 Mapa
Prijedor Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 37 Telefon: 052/216-411 Mapa
Prnjavor Adresa: Trg srpskih boraca Telefon: 051/663-210 Mapa
Šamac Adresa: Svetosavska bb Telefon: 054/621-142 Mapa
Šipovo Adresa: V.R.Putnika bb Telefon: 050/360-280 Mapa
Sarajevo Adresa: Azize Šaćirbegović 13 Telefon: 033/710-795 Mapa
Teslić Adresa: Karađorđeva 7 Telefon: 053/411-580 Mapa
Trebinje Adresa: Sokolska br. 1 Telefon: 059/223-221 Mapa
Tuzla Adresa: Bećarevac 1 Telefon: 035/360-250 Mapa
Vlasenica Adresa: Ilije Biračanina 24 Telefon: 056/736-015 Mapa
Zenica Adresa: Školska bb Telefon: 032/445-260 Mapa
Zvornik Adresa: Svetog Save "SPO tri česme" (preko puta škole) Telefon: 056/214-040 Mapa

Banja Luka

Adresa: Aleja Svetog Save 61

Telefon: 051/250-274

Bihać

Adresa: Harmanska bb

Telefon: 037/315-287

Bijeljina

Adresa: Cara Uroša 6

Telefon: 055/207-210

Bileća

Adresa: Srpske vojske 9

Telefon: 059/380-840

Brčko

Adresa: Uzunovića 13

Telefon: 049/215-598

Derventa

Adresa: Kralja Petra I

Telefon: 053/312-040

Derventa

Adresa: Milovana Bjeloševića Belog bb

Telefon: 053/485-815

Doboj

Adresa: Nikole Pašića bb

Telefon: 053/242-334

Foča

Adresa: Principova bb

Telefon: 058/220-170

Gradiška

Adresa: Mis A.P.Irbi 5/II

Telefon: 051/814-321

I.Sarajevo

Adresa: Sime Milutinovića Sarajlije 4,lamela 26

Telefon: 057/344-061

Kotor Varoš

Adresa: Cara Dušana bb

Telefon: 051/784-010

Kostajnica

Adresa: Svetosavska bb

Telefon: 052/664-125

Kozarska Dubica

Adresa: Svetosavska 2

Telefon: 052/417-002

Laktaši

Adresa: Majke Jugovića 2

Telefon: 051/535-905

Modriča

Adresa: Svetosavska bb

Telefon: 053/821-490

Mostar

Adresa: Biskupa Čule bb

Telefon: 036/333-685

Mrkonjić Grad

Adresa: Karađorđeva bb

Telefon: 050/221-091

Novi Grad

Adresa: Karađorđa Petrovića 25

Telefon: 052/720-780

Pale

Adresa: 4.juni bb

Telefon: 057/223-723

Prijedor

Adresa: Kralja Petra I Oslobodioca 37

Telefon: 052/216-411

Prnjavor

Adresa: Trg srpskih boraca

Telefon: 051/663-210

Šamac

Adresa: Svetosavska bb

Telefon: 054/621-142

Šipovo

Adresa: V.R.Putnika bb

Telefon: 050/360-280

Sarajevo

Adresa: Azize Šaćirbegović 13

Telefon: 033/710-795

Teslić

Adresa: Karađorđeva 7

Telefon: 053/411-580

Trebinje

Adresa: Sokolska br. 1

Telefon: 059/223-221

Tuzla

Adresa: Bećarevac 1

Telefon: 035/360-250

Vlasenica

Adresa: Ilije Biračanina 24

Telefon: 056/736-015

Zenica

Adresa: Školska bb

Telefon: 032/445-260

Zvornik

Adresa: Svetog Save "SPO tri česme" (preko puta škole)

Telefon: 056/214-040