Imenovan direktor Mikrofin osiguranja

„Mikrofin osiguranje“ a.d. Banja Luka imenovalo je Željka Penu za novog direktora. Željko Pena je diplomirani ekonomista i prije imenovanja na poziciju direktora obavljao je funkciju pomoćnika direktora za štete u našem osiguravajućem društvu. Posjeduje višegodišnje iskustvo u oblasti osiguranja i finansija.

 

„Mikrofin osiguranje“ je osiguravajuća kuća u usponu, kako po visini ukupne premije, tako i po drugim brojnim kriterijumima poslovanja. Prošlu godinu završili smo rastom premije od 19 odsto u odnosu na 2014. godinu. Od ukupnog broja prijavljenih šteta obrađeno i riješeno je 96 odsto, a efikasnost u isplati odštetnih zahtjeva je 100 odsto.

Mikrofin osiguranje u prošloj godini je povećalo broj radnika, tako da je na kraju 2015. zapošljavalo 79 ljudi, a godinu ranije 68.

Article Image

Sjednica skupštine akcionara 16.maja 2020.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 272 Zakona o privrednim društvima

saznajte više
Article Image

Sjednica skupština akcionara 16. januara 2019.

Na osnovu člana 304. stav 1, tačka v), a u vezi člana 268 i 272 Zakona o

saznajte više